• gesfoto

HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve “Proje Yönetimi Hizmetleri ve “Yüklenici Yönetimi Hizmetleri” vermekteyiz.

HANEDAN ENERJİ olarak, GÜNEŞ ENERJİSİ projelerine sunduğumuz çözümler;

• Proje Geliştirme
• Proje Yönetim
– İnşaat Öncesi
– İnşaat Süresince
• İnşaat, Montaj, Devreye Alma ve Geçici Kabul
• İşletme ve Bakım Yönetimi

A) PROJE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

İşveren ihtiyaç listesinin belirlenmesi
• Potansiyel radyasyon ışımasına sahip alanların belirlenmesi,
• Uygun özellikte arazi koşullarının sağlanması,
• Kapasite miktarı yeterli trafo merkezleri tespitlerinin yapılması,
• Güneş ölçüm istasyonları kurulumu,
• Güneş ölçüm verilerinin analizi ve teknik incelemelerinin yapılması,
• GIS verileri kullanılarak uygun modellemenin hazırlanması,
• Teknik inceleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması,
• Yatırım planlaması, fizibilite, finansal analiz raporlarının hazırlanması,

B) PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ
İnşaat Öncesi Proje Yönetimi

İdari ve Hukuki Süreçler
• İlgili elektrik dağıtım firması ve TEDAŞ nezdinde görüşmeler yapılması,
• Bağlantı görüşlerinin elde edilmesi,
• Marjinal kuru tarım arazisi görüşlerinin alınması,
• Çevresel etki değerlendirme, imar ve inşaat izinlerinin edinimi,
• TEDAŞ proje onayının sağlanması,
• Bağlantı anlaşması yapılması,
• Enerji Nakil Hattı direk yerlerinin kamulaştırılması ve ilgili Görevli Dağıtım Şirketi’ne devrinin sağlanması,

İhale ve Sözleşme Yönetimi

• Elektrik, mekanik ve inşaat şartnamelerinin hazırlanması,
• Yüklenici ve tedarikçi görüşmeleri,
• İhale Sözleşmelerinin hazırlanması.

Teknik Danışmanlık

• İnşaat öncesi jeolojik çalışmalar ile harita işlerinin yapımının denetimi,
• TEDAŞ projelerinin incelenmesi, inşaat yöntemlerinin süre/maliyet/karlılık açısından değerlendirilmesi,
• Mülkiyet analizi ve kamulaştırma çalışmaları.

Tasarım Aşaması

• Projelerde tespit edilen hatalara anında müdahale edilerek yapım öncesi çözümler üretilmesi,
• Proje tasarım firması ile yüklenici firma arasında koordinasyonun sağlanması ve olabilecek gecikmelerin önlenmesi,
• Tasarım aşamasında gerekli olacak, gölgeleme analizi, panel montaj tipi, invertör montaj tipi uygulamalarında optimum çözümler üretilmesi,
• GIS verileri kriterlerine göre uygun PV panel tipinin belirlenmesi,
• Panel dizi (yerleşim) kompozisyonu ve tasarım çalışmalarının yapılması,
• TEDAŞ projelerinin yapımı, kontrollüğü, ilgili Görevli Dağıtım Şirketi tarafından onaylatılması,
• Enerji nakil hattı projelerinin yapılması,
• Trafo merkezi projelerinin yapılması,

Yapım Aşaması

• Yüklenici imalatlarının yerinde kontrolü,
• Her türlü mekanik-elektrik-jeolojik ve inşaai faaliyetlerine sözleşme ve şartnamelere uygunluğunun tespiti,

Yapım Sonrası Aşaması

• Geçici ve kesin kabul çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Garanti belgesi ve işletme/bakım el kitaplarının temini,
• Kesin hesap raporlarının ve iş sonu projelerinin hazırlanması.

C) İNŞAAT-MONTAJ-DEVREYE ALMA ve GEÇİCİ KABUL HİZMETLERİ

• İnşaat işleri için şantiye mobilizasyonu, organizasyonu çalışmaları,
• Maliyet yönetimi,
• İş güvenliği yönetimi,
• Çelik konstrüksiyon montajı ve betonarme imalatların yapılması,
• Kazı, dolgu ve çevre düzenine esas hafriyat çalışmaları,
• Proje sahası ulaşım yollarının yapılması,
• Panel/inverter/trafo malzeme tedariği ve montajı,
• Akım-voltaj eğri ölçümleri,
• Scada/otomasyon sistemleri kurulumu ve devreye alma çalışmaları,
• AG/OG trafo sistemleri imalatlarının yapılması,
• AC/DC kablolama imalatlarının yapılması,
• Elektrik malzeme tedariği, montajı ve devreye alma çalışmaları,
• Jeoteknik kapsamda sondaj ve araştırma çukuru vb. çalışmaları,
• Enerji nakil hattı imalatlarının yapılması ve devreye alınması,
• Dağıtım merkezi,trafo merkezi ve mobil beton köşk imalatlarının yapılması,
• Otoprodüktör değişimlerinin yapılması,
• İşletme için el kitaplarının oluşturulması,
• Tüm elektrik ve elektromekanik işlerin ilgili TEDAŞ Görevli Dağıtım Şirketi tarafından kontrolünün yapılması ve kabulünün sağlanması,

D) İŞLETME ve BAKIM YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Güneş enerji santrallerinin işletilmesi ve bakımı,
• Enerji satış çalışmaları için devlet kurumları ve serbest tüketicilerle koordinasyonun sağlanması,
• Risklerin belirlenmesi ve risk yönetimi,
• İstatistiksel çalışmalar ile enerji tüketimi ve fiyat tahminleri,
• Santral optimizasyon ve regülasyon çalışmaları
• Üretilen elektriğin gün öncesi, gün içi, ikili anlaşma veya perakende müşterilere satışı ile ilgili danışmanlık hizmetleri,