Firmamız Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş, 2010 yılından beri, Petrol ve Gaz arama ve üretim sahaları ile ilgili Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye’de Petrol ve Gaz arama ve işletme faaliyetleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmakta ve yürütülmektedir.

Bu bağlamda firmamız tarafından hem kendi sahalarında hem de başka yatırımcıların sahalarında yapılan iş ve hizmetler;

 • Ruhsatlı sahaların hidrokarbon potansiyeline yönelik teknik değerlendirmeler yapılması,
 • Jeolojik etüd yapılması ve raporlanması
 • Jeofizik etüd yapılması ve raporlanması
 • Veri değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 • Saha harita çalışmalarının yapılması,
 • Mülkiyet edinim sürecinin yönetilmesi, kamulaştırma, arazi üst hakkı
 • Jeokimya verilerinin toplanması ve raporlanması
 • 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik proses çalışmalarının yapılması,
 • Sismik yorum ve re-proses yapılması
 • Sondaj yapılması, takibi ve sonuçlandırılması ile rapor hazırlanması
 • Başvuru dosyalarının hazırlanması,
 • Yeni saha geliştirme çalışmalarının yapılması,
 • Araştırma çukurlarının açılması,
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile teknik takip ve koordinasyonun sağlanması, PİGM nezdinden raporlama yapılması
 • Sondaj organizasyonu ve saha çalışmaları, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri