HANEDAN ENERJİ, Proje Geliştirme aşamasında;

  • Projenin belirlenmesi ve yatırımcıya sunulması,

  • Projelerinin teknik ve idari incelemesinin ve değerlendirmesinin yapılması,

  • Yatırımın planlaması, fizibilite veya inceleme raporunun hazırlanması,

hizmetlerini sunmaktadır.

hand drawing bulb with gears and cogs