proj-yntm3

İNŞAAT ÖNCESİ PROJE YÖNETİMİ

İdari ve Hukuki Süreçler

 • İlgili bakanlık ve devlet kurumları ile olan süreçlerin takip edilmesi ve izlenmesi,

 • Yapıma başlanmadan önce gereken izin, ruhsat, ÇED raporu ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması,

İhale ve Sözleşme Yönetimi

 • İhalesi yapılacak işlerin belirlenmesi ve ihale şartnamelerinin hazırlanması,

 • Yüklenici ve tedarikçilerin belirlenmesi,

 • İhale sözleşmelerinin hazırlanması,

Teknik Danışmanlık

 • İnşaat öncesi hidrolojik ve jeolojik çalışmalar ile harita işlerinin yapımının denetimi,

 • Kesin ve uygulama projelerinin teknik olarak incelenmesi, inşaat yöntemlerinin ve uygulamaların süre ve maliyet yönetimi açısından değerlendirilmesi,

 • Kamulaştırma ve mülkiyet analizi çalışmaları

İNŞAAT SÜRECİNDE PROJE YÖNETİMİ

Tasarım Aşaması

 • Projede tespit edilen hatalara anında müdahale ederek, yapım öncesi çözümler üretilmesi,

 • Proje tasarım firması ile yüklenici firma arasında koordinasyonun sağlanması ve olabilecek gecikmelerin önlenmesi,

 • Projenin daha uyguna gerçekleştirilmesi için öneriler üretilmesi

Yapım Aşaması

 • İnşaat süresince yüklenicinin yaptığı imalatların yerinde kontrolü,

 • Sözleşme şartlarına uygunluğun kontrolü,

 • Ekipman ve türbin seçimi ile montajlarının takibi,

Yapım Sonrası Aşaması

 • Geçici ve kesin kabul işlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Garanti belgesi ve işletme bakım el kitaplarının temini,

 • Kesin hesap raporlarının hazırlanması ve iş sonu projelerinin temini,

proj-yntm2