• erzurum-hinis-5

 • erzurum-hinis-4

 • erzurum-hinis-3

 • erzurum-hinis-2

 • erzurum-hinis-1

Erzurum Hınıs Kömür Sahası

Firmamız inşaat öncesi proje yönetim sürecinde gerçekleştirilen iş ve hizmetler;

 • Çevresel Etki Değerlendirme süreci danışmanlık hizmetleri,

 • Arama ve İşletme Ruhsatları Temini,

 • MİGEM ile koordinasyon ve süreç takibi,

 • Kasım / Aralık 2013 – Mart / Nisan 2014 tarihleri arasında ‘’E-M Danışmanlık’’ tarafından önerilen 4 adet sondaj, danışman jeologlar tarafından önerilen 9 adet sondaj ve 2014 yılı içerisinde ‘’Enprode Danışmalık’’ tarafından önerilen 7 adet sondaj ve 2015 yılı içerisinde ‘’Fichtner Danışmanlık’’ tarafından önerilen 17 adet sondaj olmak üzere toplamda 37 adet sondajın yapılması,

 • Karot sandıklarının depolanması,

 • MTA tarafından yapılan eski sondajların günümüz verileri ile kontrol edilmesi,

 • Enprode ve Fichtner Danışmanlık firmaları tarafından Kaynak Değerlendirme Raporu hazırlanması,

 • Tarafımızca Sondaj Değerlendirme Raporları hazırlanması,

 • Sondaj ihale çalışmaları ile sözleşmelerin düzenlenmesi,

 • Sondaj teknik şartnamelerinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetleri,

 • Şantiye organizasyonu ve mobilizasyon hizmetleri,

 • Yüklenici ihale şartnameleri ve teknik şartname hazırlanması,

 • Sondaj safhasında yüklenici yönetimi ve hakediş kontrollerinin yapılması,

Yukarıda bahsi geçen iş ve hizmetler bu dönem içerisinde tamamlanmıştır.

 

www.erzurumhinis.com