• komur

Firmamız yeni kömür sahaları için başvurularda bulunmuş ve inşaat öncesi yönetimi gerçekleştirmek için Türkiye genelinde 13 adet IV. Grup Maden Arama Ruhsatı temin etmiştir.

 

 • Arama Ruhsatı alımı için danışmanlık firma tarafından ön arama projesi hazırlanması.
 • Arama Ruhsatı için başvuru yapılması ve ruhsat temini.
 • Arama Ruhsatı Dönemi süresi içerisinde jeolojik – jeoteknik faaliyetlerde bulunulması, kamu kurum ve kuruluşları veya akderite laboratuvara numune analizlerinin yaptırılması.
 • Arama Ruhsatı Dönemi boyunca gerekli faaliyet raporlarının hazırlanması, jeolojik prospeksiyonların ve harita çizimlerinin yapılması.
 • Arama Ruhsatı Dönemine ait saha ziyaretleri ve jeolojik incelemeler sonucunda sondaj yerlerinin belirlenmesi ve sondaj için gerekli olan izinlerin alınması.
 • Arama Ruhsatı Dönemine ait ÇED izinlerinin alınması ve sürecin takip edilmesi (gerekmesi halinde mülkiyet izinlerinin alınması).
 • Tarafımızca Sondaj Değerlendirme Raporları hazırlanması.
 • Sondaj ihale çalışmaları ile sözleşmelerin düzenlenmesi.
 • Sondaj teknik şartnamelerinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetleri.
 • Şantiye organizasyonu ve mobilizasyon hizmetleri.
 • Karot sandıklarının depolanması.
 • Yüklenici ihale şartnameleri ve teknik şartname hazırlanması.
 • Sondaj safhasında yüklenici yönetimi ve hakediş kontrollerinin yapılması.
 • Arama Ruhsatı aşamasından İşletme Ruhsatı aşamasına geçilmesi ve İşletme Ruhsatı temini.
 • İşletme Ruhsatı İzinlerinin alınması (ÇED İzni, Mülkiyet İzni ve GSM İzni).
 • MTA tarafından yapılan eski sondajların günümüz verileri ile kontrol edilmesi.
 • MİGEM ile Koordinasyon ve Süreç takibi.