Firmamız rüzgar enerjisine dayalı enerji santrali sahaları temin ve geliştirme işleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılacak önlisans başvuruları için proje yönetimi gerçekleştirecektir. Bu aşamada  yapılan iş ve hizmetler;

 • Saha araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması
  -Ortalama rüzgar hızı hesaplamaları
  -Hakim rüzgar yönü belirlenmesi
  -Tahmini kapasite faktörü ve öngörülen üretim değerleri hesaplarının yapılması,

 • Rüzgar Gözlem İstasyonlarının yerinin kira sözleşmesi yapılması ve/veya ilgili izinlerinin alınması,

 • Rüzgar Gözlem İstasyonlarının tedariki ve kurulumunun yapılması,

 • Rüzgar Gözlem İstasyonlarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde kabulünün yapılması,

 • İstasyonlardan temin edilen ölçüm verilerinin takibi ve aylık analizi,

 • Ölçüm sensörlerinin arıza takibi ve bakım-onarım çalışmalarının yapılması,

 • Projelerin bulunduğu illerdeki TEİAŞ trafo merkezlerinin bilgilerinin temini,

 • Proje sahalarının tüm yasal mevzuatlara (askeri yasak bölgeler, radar, maden vb.) uygunluğunun tespit edilmesi,

 • Proje sahalarının mülkiyet durumunun tespit edilmesi,

 • Bir yıllık ölçümü tamamlayan ve veri durumu önlisans başvurusuna uygun olanlar için ölçüm sonuç raporu hazırlanması ve MGM’ye onaylatılması

 • EPDK Başvuru dosyasının hazırlanılması,