• havva-regulatoru-hes-2

 • havva-regulatoru-hes-1

 • havva-regulatoru-hes-3

 • havva-regulatoru-hes-4

 • havva-regulatoru-hes-5

 • havva-regulatoru-hes-6

HAVVA REGÜLATÖRÜ ve HES

Firmamız Havva Regülatörü ve HES projesine %30 inşaat halinde iken devreye girmiş, tesisin ülke ekonomisine kazandırılması için resmi, idari ve inşaai tüm süreçlerini yönetmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen iş ve hizmetler;

 • Tesisin inşaat anlamındaki yanlış ve hatalı imalatlarının tespiti, teknik raporunu oluşturarak eksikliklerin belirlenmesi,

 • Devlet Su işleri teknik şartnamelerine uygun bir inşaat yapım yöntemi belirlenerek inşaai faaliyetlerin düzenlenmesi,

 • Şantiye mobilizasyon sürecinin yönetimi,

 • İnşaat faaliyetleri esnasında kalite kontrol mekanizmasının kontrolü,

 • İnşaat faaliyetlerini yürüten yüklenici firmanın saha kontrolleri, hakediş süreç yönetimleri,

 • Banka kredi dosyalarının ve raporlarının hazırlanarak projeye finansman sağlanması,

 • Uygulama projelerinde ki hatalı tasarımların önüne geçmek için kuvvetli bir proje firması ile yola devam edilmesi,

 • Projenin ekonomikleştirilmesi için optimizasyon çalışmalarının yapılması,

 • Akım Gözlem İstasyonu ve Ölçüm Raporları,

 • Hidroloji Çalışmaları

 • Kesin proje aşamasında sondaj çalışmaları ve jeoteknik rapor hazırlanması,

 • Elektromekanik imalat projelerinin hazırlanması,

 • Elektrik – Mekanik Uygulama projelerinin hazırlanması,

 • Elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

 • Metraj, keşif ve yeşil defter hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

 • Halihazır harita alımı ve onaylatılması,

 • İmar Planı görüşlerinin ve izinlerinin alınması,

 • Kamu yararı kararının alınarak kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman izni süreçlerinin yönetimi ve kesin orman izni edinimi,

 • Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı,

 • Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir raporunun temini,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • Bağlantı görüşlerinin ekonomik değerlere zarar vermeyecek şekilde alınması,

 • Sistem kullanım anlaşması imzalanması,

 • Sistem bağlantı anlaşması imzalanması,

 • Otoprodüktör kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı imalatlarının yaptırılması,

 • Enerji Nakil Hattı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Elektrik ve otomasyon montaj işlerinin ehil firma ile koordineli olarak yaptırılması,

 • Lisong firması süpervizörü eşliğinde, firmamız bünyesinde kurulan ekip ile elektromekanik montaj, testler ve devreye alma çalışmaları,

 • Hidromekanik firma ile saha imalatlarının koordinasyonlu bir şekilde yapılması,kalite kontrol çalışmaları, hakediş süreç yönetimleri,

 • Devlet Su İşleri geçici kabulünün yaptırılması,

 • Bir ünite için Enerji Bakanlığı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Geri kalan iki ünite için TEMSAN geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

Havva Regülatörü ve HES tesisi, ilk ünite için 22/04/2015 tarihinde, diğer iki ünite için 04/06/2015 tarihinde ticari işletmeye geçirilerek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamından faydalanması sağlanmış, ülke ekonomisinde yer edinecek bir tesisi enerji üretimine katmıştır.