• ispir-2

 • ispir-1

 • ispir-3

İSPİR BARAJI ve HES

14/07/2010 tarihinde yapılan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Teklif Verme Toplantısı sonucunda 5,57 krş/kWh ile proje, firma bünyesine alındı.

Firmamız İspir Barajı I – II ve HES projesine inşaat öncesi dönemde ve inşaat döneminde olmak üzere proje yönetimi gerçekleştirecektir. Önlisansı alınmış aşamasında olan projede yapılan ve yapılacak iş ve hizmetler

 • Proje optimizasyonu ve fizibilite çalışmaları,

 • Harita, imar planı çalışmaları,

 • Hidroloji Çalışmaları,

 • Kesin proje çalışmaları (PLANSU firması ile beraber yürütülmüştür),

 • Kesin proje aşamasında sondaj çalışmaları ve jeoteknik rapor hazırlanması,

 • Elektromekanik imalat projelerinin hazırlanması,

 • İnşaat İşleri, elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

 • Metraj, keşif ve yeşil defter hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

 • Kamu yararı kararı ve kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman izinleri süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı,

 • Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Çevresel Etki Değerlendirme raporu hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • ÇED İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin sağlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • İnşaai faaliyetlerin süreç yönetimi,

 • İnşaai faaliyetlerde yüklenici kontrolleri, kalite kontrol yönetimi,

 • EPDK tarafından süre uzatımı verilmeyen proje için ikili görüşmeler ile süre uzatımının sağlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • Bağlantı görüşlerinin ekonomik değerlere zarar vermeyecek şekilde alınması,

 • Sistem kullanım anlaşması imzalanması,

 • Sistem bağlantı anlaşması imzalanması,

 • Otoprodüktör kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı imalatlarının yaptırılması,

 • Enerji Nakil Hattı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Elektrik ve otomasyon montaj işlerinin ehil firma ile koordineli olarak yaptırılması,

 • Türbin tedarikçi firma firması süpervizörü eşliğinde, firmamız bünyesinde kurulan ekip ile elektromekanik montaj, testler ve devreye alma çalışmaları,

 • Hidromekanik firma ile saha imalatlarının koordinasyonlu bir şekilde yapılması,kalite kontrol çalışmaları, hakediş süreç yönetimleri,

 • Devlet Su İşleri kabulünün yaptırılması,

 • Enerji Bakanlığı kabulünün yaptırılarak tesisin işletmeye açılması,

Proje için yukarıda listesi verilen çalışmaların bir kısmı tamamlanmıştır. Proje yönetimi halen devam etmektedir. Önlisans alındıktan sonra süreci gereklilikler yerine getirilerek proje hayata geçirilecektir.

 

www.ispirbaraji.com