KONAKTEPE BARAJI (I-II) ve HES

Firmamız Konaktepe Barajı ve HES projesi için inşaat öncesi dönemde proje yönetimi gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen iş ve hizmetler;

  • Kesin proje çalışmaları (TEMELSU firması ile beraber yürütülmüştür),

  • İnşaat İşleri, tünel İşleri, elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

  • Baraj gövdesi ve tünel güzergahı sondaj çalışmaları, jeolojik/jeoteknik rapor hazırlanması,

  • Doğa Koruma ve Milli Parklar sürecinde; projenin Munzur Milli Parkı sınırları içerisinde kalmasına istinaden kamu yararı kararına esas olacak şekilde üç ayrı üniversiteden “Ekolojik Etki Değerlendirme Raporu” hazırlatılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunumu,

  • Çevresel Etki Değerlendirme olumlu kararının alınması sürecindeki danışmanlık hizmetleri,

  • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

  • Proje optimizasyonu ve fizibilite çalışmaları,

  • Genel Kurmay ve Jandarma Bölge Komutanlığı ile güvenlik protokolü imzalanması süreç yönetimi,

  • Kamu yararı kararı ve kamulaştırma süreç yönetimi,