• mayhadag-3

MAHYADAĞ RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ

Firmamız Mahyadağ RES projesine inşaat öncesi dönemde ve inşaat döneminde olmak üzere proje yönetimi gerçekleştirecektir. Lisansı alınmış olan projede yapılan iş ve hizmetler;

 • Proje optimizasyonu ve fizibilite çalışmaları,

 • Halihazır harita (1/1000 ölçekli) üretimi ve ilgili kurumlara onaylatılması,

 • Rüzgar Gözlem İstasyonlarının kurulumu ve ölçümlerinin değerlendirilmesi,

 • Nihai konuşlandırma ve kesin proje çalışmaları (TÜRKSOY firması ile beraber yürütülecektir),

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans tadil başvuru dosyası hazırlanması ve üretim sahasının tadili

 • İmar planlarının hazırlanması ve onaylatılması,

 • Kamu yararı kararı ve kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman ön ve kesin izinlerinin süreç yönetimi,

 • Gürültü Analiz Raporunun hazırlanması,

 • Kuş Göç Yolları Raporunun hazırlanması,

 • Çevresel Etki Değerlendirme raporu hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • ÇED İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin sağlanması,

 • Teknik Etkileşim Analiz Raporunun hazırlatılması ve Genel Kurmay Başkanlığı’ndan görüş sorulması,

 • Jeolojik ve jeoteknik raporların hazırlanılması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • EPDK tarafından süre uzatımı verilmeyen proje için ikili görüşmeler ile süre uzatımının sağlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • Bağlantı görüşlerinin ekonomik değerlere zarar vermeyecek şekilde alınması,

 • Sistem bağlantı anlaşması imzalanması,

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde yapılacak iş ve hizmetler;

 • Proje finansmanı için bankalar ile görüşme yapılması ve kredi anlaşması,

 • Enerji Nakil Hattı imalatlarının yaptırılması,

 • Enerji Nakil Hattı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Ulaşım yolları, türbin platform ve temellerinin ve şalt sahası inşaatlarının yapılması,

 • Kule ve türbin montajlarının yapılması,

 • Elektrik ve otomasyon montaj işlerinin ehil firma ile koordineli olarak yaptırılması,

 • Türbin tedarikçi firma firması süpervizörü eşliğinde, firmamız bünyesinde kurulan ekip ile elektromekanik montaj, testler ve devreye alma çalışmaları,

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulünün yapılması,