• MY

ÖMERLERDÜZÜ BENDİ ve HES

Firmamız Ömerlerdüzü Bendi ve HES projesi için inşaat öncesi döneminde proje yönetimi gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen iş ve hizmetler;

 • Proje optimizasyonu ve fizibilite çalışmaları,

 • Harita, imar planı çalışmaları,

 • Akım Gözlem İstasyonu ve Ölçüm Raporları,

 • Hidroloji Çalışmaları

 • Kesin proje çalışmaları (PLANSU firması ile beraber yürütülmüştür),

 • Kesin proje aşamasında sondaj çalışmaları ve jeoteknik rapor hazırlanması,

 • Karayolu ve demiryolu relokasyon projelerinin hazırlanması,

 • Elektromekanik imalat projelerinin hazırlanması,

 • İnşaat İşleri, elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

 • Metraj, keşif ve yeşil defter hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

 • Kamu yararı kararı ve kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman izinleri süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı,

 • Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Çevresel Etki Değerlendirme raporu hazırlanması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,