is-sagligi

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

HANEDAN ENERJİ, proje yönetimi kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına büyük önem vermektedir. İnşaat işleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen en tehlikeli işler arasında yer almaktadır. Firmamız, meydana gelebilecek iş kazalarının olumsuz etkilerini göz önüne alarak, inşaat öncesi yaptığı proje bazlı çalışmalarla işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistematiğini belirlemektedir.

HANEDAN ENERJİ, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşturulmasında, OHSAS 18001 standartlarını ve iş güvenliği mevzuatlarını dikkate alarak hazırladığı iş güvenliği eğitim planlarını, dokümantasyonunu, tehlike belirme ve risk analizlerini çalışmalarında uygulamaktadır.

ÇEVREYE DUYARLILIK

HANEDAN ENERJİ, proje yönetimi faaliyetleri kapsamında enerji yatırımlarını yönetirken, projenin yapılacağı bölgede ekolojik ve biyolojik dengenin korunmasına büyük önem vermektedir.

Fizibilite aşamasında “Çevresel Etki Değerlendirme” çalışmaları yapılması suretiyle projenin bölgede yaratacağı etkiler ve alınması gereken önlemler tespit edilmektedir. Hava, su, toprak kirliliği kontrolü, katı ve tehlikeli atık kontrolü konuları başta olmak üzere çevrenin korunması ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve standartlara uygun olarak faaliyetlerde bulunmak, firmamız tarafından şirket politikası olarak kabul etmekteyiz. Ayrıca yapılan tüm çalışmalarda doğal dengeyi koruyabilmek ve zararlı etkenleri minimize etmek maksatlı ekolojik etki değerlendirme ve ekosistem değerlendirme çalışmaları yapmaktayız. Çalışma ve araştırmalarımıza konusunda uzman kişi ve kuruluşlarla çalışarak konuları derinlemesine irdelemeyi ve çözümler üretmeyi görev sayıyoruz. Çalışanlarımızın ve proje bölgelerinde yaşayan halkın çevre konularında bilgi sahibi olması amacıyla, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemekteyiz.

HANEDAN ENERJİ, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için gösterdiği duyarlılık ile günümüz şartlarında gerekli enerji kaynaklarının hızla hayata geçirilmesindeki kararlılık arasında denge kurmayı başarmıştır.

cevreye-duyarlilik-2

sosyal-sorumllk

SOSYAL SORUMLULUK

HANEDAN ENERJİ, yürütmekte olduğu enerji yatırımları proje yönetimi faaliyetlerinde sosyal konuları ön planda tutmaktadır. Yatırım yapılacak bölgedeki sosyoekonomik gelişmeler ve yerel halkın geçim kaynakları yerinde ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bölge halkının proje yapımında aktif olması sağlanarak, istihdamın arttırılması şirket politikaları arasında yer almaktadır. Proje yönetimini üstlendiğimiz bölgedeki halkın projeyi sahiplenmesi sağlanmaktadır.

Sosyal sorumluluklarımızdan kabul ettiğimiz diğer bir konu ise, proje bölgesindeki kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığımız çalışmalardır. Yapım öncesi hazırlıklarımızda proje sahasında ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte tarihi ve kültürel varlıkların tespit edilmesi ve korunmasına yönelik titiz çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle tarihi ve kültürel mirasın yok edilmesinin önüne geçilmiş olmaktadır.